PE: Rezolucja w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie © mukhtarablyazov.org

Rezolucja Parlamentu Europejskiego odwołująca się do sytuacji praw człowieka w Kazachstanie.

pobierz