PE: rezolucja w sprawie Kazachstanu © mukhtarablyazov.org

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie Kazachstanu.

pobierz