ODF: Zhanaozen. Kazachstan - wiatr zmian © mukhtarablyazov.org

Oddajemy w Państwa ręce broszurę informacyjną poświęconą burzliwej sytuacji
w Republice Kazachstanu − największym kraju Azji Centralnej i trzeciej co do wielkości, po Rosji i Ukrainie, gospodarce na obszarze WNP. 

Ze względu na swoje znaczenie Kazachstan jest jednym z głównych obszarów zainteresowania i działalności Fundacji Otwarty Dialog od ponad trzech lat.

 Kazachstan dla większości Europejczyków pozostaje krajem egzotycznym. Dużym nakładem sił i środków starają się to zmienić władze kraju, nastawione na rozwój współpracy gospodarczej ze światem zachodnim, z której czerpią osobiście znaczne korzyści materialne. Ich aktywność na arenie międzynarodowej oraz dbałość o pieczołowicie pielęgnowany wizerunek kraju jako demokratycznego i stabilnego partnera w polityce i interesach daje społeczności europejskiej możliwość wywierania skutecznego wpływu na władze Kazachstanu.

źródło: ODF

pobierz