KAZACHSTAN

Kazachstan, jako ostatnia z republik ZSRR w grudniu 1991 roku proklamował niepodległość. Kraj od ponad 20 lat jest rządzony autorytarnie przez prezydenta Nursulatana Nazarbayeva, który jeszcze przed upadkiem ZSRR był pierwszym sekretarzem Kazachskiej Partii Komunistycznej. Kazachstan to kraj o olbrzymich zasobach surowców, takich jak uran, ropa naftowa, czy gaz ziemny. Jednak 55,5% PKB kraju jest kontrolowana przez państwowy fundusz zarządzany przez rodzinę Nazarbayeva. W kraju nagminnie łamane są też prawa człowieka, aktywiści społeczni padają ofiarą represji, a niezależnym mediom odbiera się licencje. Jednocześnie w Kazachstanie panuje oficjalna propaganda sukcesu, władze zabiegają o "demokratyczny" wizerunek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kraju.

 • NURSUŁTAN NAZARBAYEV Prezydencka dyktatura

  Kazachstan jest rządzony autorytarnie od przeszło 20 lat przez prezydenta Nursultana Nazarbayeva. Jeszcze przed upadkiem ZSRR Nazarbayev był pierwszym sekretarzem Kazachskiej Partii Komunistycznej. Prezydent sprawuje władzę za pomocą rozbudowanej administracji prezydenckiej i podporządkowanego mu rządu, będącego częściowo przechowalnią starej nomenklatury.

  więcej
 • GOSPODARKA Potencjał gospodarczy

  Kazachstan to kraj o ogromnych zasobach surowców i potencjale gospodarczym oraz pożądany kierunek dla ekspansji biznesowej.

  więcej
 • PRAWA CZŁOWIEKA Kazachstan na progu zmian?

  Władze Kazachstanu nie podejmują dialogu ze społeczeństwem. Stopień ograniczenia wolności słowa w Kazachstanie należy do najwyższych na świecie. Niezależni dziennikarze, działacze społeczni i opozycjoniści są represjonowani.

  więcej
 • EUROPA W SŁUŻBIE NAZARBAYEVA Polityczne lobby prezydenta Kazachstanu

  Kazachstan jest krajem bardzo aktywnym na arenie międzynarodowej i wrażliwym na punkcie swojego wizerunku jako oazy demokracji, stabilności i lidera reform w Azji Centralnej. Przy prezydencie funkcjonuje Międzynarodowa Grupa Doradcza, w skład której wchodzą czołowi europejscy politycy. Złożone z nich lobby stara się promować Nazarbayeva i wspierać jego wysiłki maskowania kazachstańskiej fasadowej demokracji. Na rzecz rządu kazachstańskiego świadczą także swoje usługi europejskie agencje PR, takie jak Portland PR, czy Tony Blair Associates.

  więcej