Tatiana Paraskevich

Była przewodnicząca zarządu finansowego Eurasia Investment and Industrial Group, gdzie pracowała z Mukhatrem Ablyazovem. Oskarżona przez Rosję i Ukrainę o popełnienie przestępstw finansowych: malwersacje i przywłaszczenie funduszy na wielką skalę lub w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w zmowie z Ablyazovem. Została aresztowana w Karlovych Varach (Czechy) w dniu 12 maja 2012 roku, i obecnie przebywa w więzieniu w Pilźnie. W dniu 21 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej zatwierdził jej ekstradycję na Ukrainę.  W dniu 14 czerwca 2013 r. rosyjska prokuratura również złożyła do czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o jej ekstradycję. Prowadzący sprawę rosyjscy śledczy byli uwikłani w tzw. sprawę Magnickiego (rosyjskiego prawnika walczącego z korupcją urzędników, który zginął w moskiewskim więzieniu), w tym Nikolay Budilo, którego objęły amerykańskie sankcje wizowe w związku z tzw. ustawą Magnickiego.

Po aresztowaniu Paraskevich, członkowie jej rodziny, którzy zamieszkują na stałe w Moskwie, zostali poddani naciskom w celu zmuszenia ich do złożenia fałszywych zeznań: jej 22-letniej córce grożono wydaleniem z uczelni, jeśli nie złoży zeznań przeciwko Ablyazovowi; sugerowano też, że może zostać porwana. Również wobec 80-letniej matki i syna Paraskevich (28 lat) stosowano prowokacje oraz groźby.

18 lutego 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czech przyznało Paraskevich międzynarodową ochronę na okres 1 roku. Międzynarodowa ochrona stanowi szczególny status prawny uchodźców, jaki przewiduje ustawodawstwo Republiki Czeskiej, uniemożliwia ona na wyznaczony okres ekstadycję objętej nią osoby.

20 marca 2014 r., na podstawie decyzji Minister Sprawiedliwości Czech, Heleny Valkovej, Tatiana Paraskevich została zwolniona z aresztu ekstradycyjnego w Pilznie. 28 marca 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Pilznie odbyła się rozprawa w sprawie wniosku ekstradycyjnego wystosowanego przez Federację Rosyjską w stosunku do Paraskevich. Prokurator wycofała się ze swojego wcześniejszego stanowiska, w którym domagała się ekstradycji i stwierdziła, że w obecnym stanie sprawy wydanie do Rosji jest niedopuszczalne.

W kwietniu 2014 r. Prokuratura Generalna Republiki Czeskiej zwróciła się z prośbą do MSW o dokumenty związane ze sprawą Tatiany Paraskevich oraz wystosowała skargę o unieważnienie decyzji przyznania jej ochrony międzynarodowej. Nie wiadomo co stanie się jeśli wniesiona skarga okazałaby się skuteczna, a decyzja MSW zostałaby anulowana. Do tej pory w Czechach nie doszło do takiego precedensu.

źródło: ODF