FAQ - pytania i odpowiedzi

Gdzie i kiedy urodził się Mukhtar Ablyazov

Mukhtar Ablyazov urodził się 16.05.1963 w wiosce w południowym regionie Kazachstanu – Gałkino.

Jakie wykształcenie zdobył Mukhtar Ablyazov

Po ukończeniu w 1990 roku szkoły licealnej w Gałkino rozpoczął studia w Moskiewskim Instytucie Fizyczno-Technicznym (MEPI), które porzucił na rzecz działalności w biznesie.

Jaki jest status rodzinny Mukhtara Ablyazova

Mukhtar Ablyazov ma żonę Almę Shalabayevą, która wraz z córką Aluą została nielegalnie deportowana z Włoch do Kazachstanu oraz troje starszych dzieci.

Jak wyglądała droga zawodowa Mukhtara Ablyazova

W roku 1993 założył spółkę Astana-Holding, którą kierował do 1997 roku. W lipcu 1997 Ablyazov został powołany przez prezydenta Nazarbayeva na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej państwowej spółki Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC). W 1998 r. Ablyazov utworzył fundusz inwestycyjny, który nabył od państwa 100% akcji banku TuranAlem (a od 2008 pod nazwą BTA Bank).

Jakie funkcje państwowe pełnił Mukhtar Ablyazov

W latach 1998-1999 Mukhtar Ablyazov pełnił funkcję Ministra Energetyki, Przemysłu i Handlu Republiki Kazachstanu.

Kiedy Mukhtar Ablyazov rozpoczął działalność opozycyjną

W 2001 roku Mukhtar Ablyazov stał się jednym z organizatorów i przywódców ruchu Demokratyczny Wybór Kazachstanu (DWK).

Jak wyglądała działalność Partii Demokratyczny Wybór Kazachstanu

Partia Demokratyczny Wybór Kazachstanu (DWK) zdobyła sympatyków wśród ludzi młodych, a także zyskała pewną popularność w szeregach administracji państwowej i biznesu. Bardzo ostro krytykowała korupcję i nepotyzm otoczenia Nazarbayeva co spowodowało, że Nazarbayev osobiście zaangażował się w neutralizowanie nowego ruchu politycznego. Wkrótce władze przeprowadziły czystkę w aparacie państwowym, z którego usunęli członków i sympatyków DWK, a jej przedstawicieli oskarżono o nadużycia i postawiono przed sądem i skazano na długoletnie wyroki.  W 2003 r. sąd nakazał rozwiązanie partii.

Czy mimo zniszczenia partii nadal prowadzona jest działalność opozycyjna

Do dziedzictwa Demokratycznego Wyboru Kazachstanu odwołuje się powołana w 2005 r. niezarejestrowana partia Alga!, której lider, Vladimir Kozlov, skazany w 2012 r., odsiaduje wyrok 7,5 roku więzienia. W wyniku podziału w partii DWK, w 2002 r. wyłoniło się z niej centroprawicowe, probiznesowe ugrupowanie Ak Żoł, które zasiada dziś w parlamencie Republiki Kazachstanu jako część współpracującej z władzą tzw. koncesjonowanej opozycji.

Dlaczego Mukhtar Ablyazov opuścił Kazachstan

Mukhtara Ablyazova i innych przedstawicieli Banku BTA oskarżono o przywłaszczenie mienia o wartości 6-15 miliardów dolarów. Dwanaście osób skazano na kary więzienia od 2 do 8 lat. Pozostali, w tym Ablyazov zdecydowali się opuścić kraj ponieważ nie mogą w nim liczyć na sprawiedliwy proces i grożą im tortury. Za wszystkimi wysłano międzynarodowe listy gończe.

Kiedy Mukhtar Ablyazov został aresztowany

Mukhtar Ablyazov został aresztowany w przez francuską policję w okolicach Nicei (Francja) 31 lipca 2013 roku.

Gdzie w tej chwili przebywa Mukhtar Ablyazov

Obecnie Mukhtar Ablyazov przebywa w areszcie tymczasowym w Luynes, niedaleko miejscowości Aix-en-Provence. Areszt zostanie utrzymany do czasu podjęcia decyzji w sprawie jego ekstradycji.

Dlaczego Mukhtar Ablyazov został aresztowany

Mukhtar Ablyazov został aresztowany na podstawie międzynarodowych nakazów aresztowania, które wydały za nim Kazachstan, Rosja i Ukraina, które oskarżają go o malwersacje finansowe jakich miał się dopuścić kierując Bankiem BTA.

Jakie zarzuty stawiane są wobec Mukhtara Ablyazova

Za działalność opozycyjną w Kazachstanie Mukhtar Ablyazov został oskarżony o kierowanie grupą przestępczą i terroryzm. Ponadto oskarżono go o oszustwa finansowe na kwotę 6-15 miliarda dolarów jakich miał się dopuścić kierując Bankiem BTA.

Czy Mukhtarovi Ablyazovovi grozi ekstradycja

O ekstradycję Mukhtara Ablyazova ubiegają się Ukraina i Rosja. Obecnie Ablyazov przebywa w areszcie tymczasowym, do czasu rozstrzygnięcia przez sąd wniosków o ekstradycję.

Dlaczego Fundacja Otwarty Dialog pomaga Mukhtarovi Ablyazovovi

Fundacja Otwarty Dialog stara się walczyć o niedopuszczenie do ekstradycji Mukhtara Ablyazova ze względu na polityczny charakter jego sprawy i oskarżeń. Ponadto istnieje ryzyko tortur jakim może zostać poddany Mukhtar Ablyazov w Kazachstańskim więzieniu. W jego obronie występuje coraz częściej społeczność międzynarodowa: politycy, organizacje obrony praw człowieka i obywatele Europy, którzy uznają prawo każdej osoby do sprawiedliwego procesu, a na taki Mukhtar Ablyazov nie może liczyć w Kazachstanie, Rosji i na Ukrainie.

Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o Mukhtarze Ablyazovie

Najwięcej informacji i wiadomości znaleźć można na stronie www.mukhtarablyazov.org. Informacji można również szukać w mediach społecznościowych takich jak profile: www.facebook.com/MuhtarAblazov, www.instagram.com/mukhtarablyazov/ lub śledząc hashtagi: #MukhtarAblyazov #Ablyazov

Kto finansuje tę stronę

Strona powstała ze środków Fundacji Otwarty Dialog i jest prowadzona przez jej zespół. O projekcie została powiadomiona rodzina Mukhtara Ablyazova.