OBŁAWA

W ciągu ostatnich miesięcy Kazachstan wszczął obławę wymierzoną w przeciwników reżimu. Polowanie na działaczy opozycji odbywa się na terenie całej Europy. Kazachstan, współpracując ściśle z Federacją Rosyjską i Ukrainą wydał co najmniej cztery wnioski o ekstradycję, instrumentalnie wykorzystując umowy międzynarodowe do rozpraw z opozycją. Obława ma charakter polityczny i jest skierowana m.in. przeciwko Mukhtarovi Ablyazovovi. Za pomocą Interpolu Kazachstan ściga również współpracowników Ablyazova – m.in. Aleksandra Pavlova, Zaure Akpenbetovą, Tatianę Paraskevich, oraz członków jego rodziny. Ablyazov oraz jego byli współpracownicy oskarżani są o zorganizowanie grupy przestępczej i defraudację pieniędzy z banku BTA, którego prezesem w latach 2005-2009 był Ablyazov.