Raport: Tortury w Kazachstanie © mukhtarablyazov.org

Kazachstan jest członkiem „Konwencji ONZ przeciwko torturom” oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Odpowiednie porozumienia nakładają na władze państwa szereg zobowiązań w dziedzinie ustawodawstwa, administracji, sądownictwa i innych, których celem jest zapobieganie stosowaniu tortur na terenie kraju. Pomimo to, liczne fakty świadczą, iż stosowanie tortur w Kazachstanie pozostaje zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym. Władze stwarzają jedynie pozory walki z tym procederem. Rzeczywiste działania prowadzone oficjalnie przez Astanę, w żaden sposób nie rozwiązują problemu systematycznego stosowania tortur przez policję i personel zakładów karnych.

W Kazachstanie tortury stosuje się zarówno wobec zatrzymanych - jako formę przesłuchania w celu uzyskania przyznania do winy - jak i wobec osadzonych w zakładach karnych i koloniach. Trzeba jednak zauważyć, że problem stosowania tortur osiągnął już taką skalę, że nawet władzom kraju trudno jest przymykać oczy na jego istnienie. W ostatnim czasie kazachstańska prokuratura informuje o sprawach karnych, które zostały wytoczone przeciwko funkcjonariuszom organów ścigania i zakładów karnych. Powodem wszczęcia postępowań stały się fakty niewłaściwego traktowania zatrzymanych, podejrzanych oraz więźniów.

pobierz