BTA Bank fabrykuje zarzuty przy współpracy organów śledczych Ukrainy, Rosji i Francji © mukhtarablyazov.org

Francuski sąd 09.04.2014 uchylił decyzję w sprawie ekstradycji kazachskiego opozycjonisty Mukhtara Ablyazova i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie brytyjscy lobbyści dyktatora Nursultana Nazarbayeva usiłują doprowadzić do podjęcia kontrowersyjnej decyzji, która może pozbawić Mukhtara Ablyazova azylu politycznego.

W swoim poprzednim raporcie Fundacja Otwarty Dialog przeanalizowała sposób w jaki kancelaria prawna „Ilyashev i Partnerzy”, reprezentująca interesy kazachstańskiego BTA Banku na Ukrainie, omijając zasady określone przez prawo, wpływała na ukraińskie i czeskie organy śledcze. BTA Bank w całości reprezentuje stanowisko kazachstańskich władz, w których interesie leży ściganie karne opozycjonisty jakim jest Mukhtar Ablyazov oraz innych byłych menedżerów banku. Ablyazov i jego koledzy byli prześladowani poprzez fabrykowanie zarzutów przeciwko nim. Zajmował się tym ukraiński śledczy Maksim Melnik, działając według wskazówek adwokatów wynajętych przez BTA Bank, którzy sporządzali wnioski o ekstradycję byłych menedżerów banku, a także wywierali wpływ na procesy ekstradycyjne toczące się w Republice Czeskiej. Nowe informacje opublikowane na portalu trust.ua, potwierdzają nasze wnioski i pokazują, jak kazachstańska strona wpływała na proces ekstradycji Mukhtara Ablyazova we Francji.

Na rozprawach sądowych w sprawie ekstradycji Mukhtara Ablyazova we Francji ukraińską stronę reprezentuje kancelaria prawna Winston & Strawn LLP. Ukraiński śledczy udzielił tej firmie tak zwanego zezwolenia na reprezentowanie interesów Ukrainy przed sądem, jednak nie zostały przy tym zachowane wszystkie procedury przewidziane przez prawo. „Interesy Ukrainy reprezentują” adwokaci z kancelarii „Ilyashev i Partnerzy”, wynajęci przez kazachstański BTA Bank. Oprócz tego, aby doprowadzić do wydania Ablyazova, francuska prokurator współpracowała z przedstawicielami Ukrainy, Rosji i BTA Banku.

Na procesie w sprawie ekstradycji Igora Kononko, byłego kolegi Ablyazova, interesy Ukrainy przed Wysokim Sądem w Londynie reprezentowała niezgodnie z prawem kancelaria prawna Norton Rose, której działania były finansowane przez kazachstański BTA Bank. Rażącym naruszeniem prawa jest fakt, iż w sprawach o ekstradycję Mukhtara Ablyazova i jego współtowarzyszy w imieniu ukraińskiego państwa działają osoby prywatne, które nie posiadają właściwych pełnomocnictw i znajdują się pod silnym wpływem kazachstańskiego BTA Banku.

Raport został przygotowany na podstawie danych zaczerpniętych z ujawnionych w mediach rozmów i korespondencji, które były prowadzone:

  • pomiędzy ukraińskim śledczym Maksimem Melnikiem a firmą „Ilyashev i Partnerzy”, reprezentującą interesy kazachstańskiego BTA Banku;
  • pomiędzy francuską prokurator Solange Legras a przedstawicielami Ukrainy, Rosji i kazachstańskiego BTA Banku.

Wykorzystane zostały także oficjalne dokumenty Prokuratury Generalnej Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Ambasady Ukrainy we Francji, firmy prawniczej Winston & Strawn LLP oraz kancelarii prawnej „Ilyashev i Partnerzy”. Raport powołuje się na dane adwokatów Mukhtara Ablyazova, którzy potwierdzają, że zamiary pozbawienia Ablyazova statusu uchodźcy są wynikiem zaplanowanej kampanii angielskich lobbystów reżimu Nazarbayeva.

W raporcie został położony nacisk na informacje pochodzące z ujawnionej korespondencji prowadzonej w sprawie Ablyazova. Analiza posiadanych dokumentów jest konieczna, bowiem powołując się właśnie na tę korespondencję, Wysoki Sąd w Londynie 09.04.2014 odmówił Ukrainie wydania Igora Kononko, byłego kolegi Ablyazova. Sędzia Collins stwierdził, że w postępowaniu ekstradycyjnym dopuszczono się poważnych nadużyć: „Korespondencja mailowa stanowi punkt największego zainteresowania, ponieważ dowodzi (…) ponad wszelką wątpliwość, że zostały naruszone zasady sporządzania wniosku w sprawie wydania, i między innymi nie tylko nie zostały ujawnione istotne informacje, ale było też jasne, że materiały, na których został oparty wniosek, zostały sfabrykowane przez Ilyasheva (przyp. red. – kancelarię „Ilyashev i Partnerzy”) (…) którzy przekazywali panu Melnikowi różne wnioski i dokumenty”. Brytyjski sędzia również zaznaczył: „Wydaje mi się, że korespondencja mailowa mówi sama za siebie”.

W trakcie postępowania sądowego w sprawie ekstradycji w Lyonie nie powinny ujść uwadze fakty korupcyjnej współpracy kazachstańskich, ukraińskich i rosyjskich władz, która toczyła się za pośrednictwem znacjonalizowanego BTA Banku, i miała na celu polityczne prześladowanie kazachskiej opozycji oraz ludzi blisko z nią związanych, aktualnie przybywających w Europie.

pobierz