Odpowiedź EEAS na pisemne zapytanie w sprawie Ablyazova © mukhtarablyazov.org

Europejska Służba Działań Zewnętrznych odpowiedziała na pisemne zapytanie jednego z europarlamentarzystów w sprawie kazachskiego dysydenta, Mukhtara Ablyazova.

Komisja wyraziła ubolewanie i poinformowała, że nie ma wystarczających kompetencji by interweniować w sprawie Ablyazova. Jego sprawa wykracza poza prawo UE – ewentualna ekstradycja dotyczy dwustronnej umowy zawartej między państwem członkowskim a państwami trzecimi. Karta Praw Podstawowych, zgodnie z art. 51, ma zastosowanie wyłącznie w zakresie w jakim państwa członkowskie stosują prawo Unii – poinformowała Wysoka Przedstawiciel C. Ashton. Kiedy państwo nie stosuje się do unijnego prawa to władze danego kraju powinny zapewnić przestrzeganie fundamentalnych praw wynikających z międzynarodowych porozumień i ustawodawstwa wewnętrznego.

Jak stwierdza w odpowiedzi EEAS Francja jest zobowiązana przestrzegać Europejską Konwencję Praw Człowieka, która chroni przed ekstradycją, jeśli istnieje ryzyko tortur, jednocześnie gwarantując prawo do sprawiedliwego procesu. 

Na koniec Komisja zobowiązała się do dalszego monitorowania stanu przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie.  

pobierz