Interpol wymaga gruntownej reformy. Apele do ciał doradczych UE © mukhtarablyazov.org

Fundacja Otwarty Dialog zwróciła się do dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej – ds. Migracji i spraw wewnętrznych (HOME) i ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST), oraz dwóch agencji europejskich – Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS), zwracając uwagę na erozję systemu Interpolu i konkretne naruszenia, których dopuszczają się kraje autorytarne. W listach przekonujemy, że Interpol wymaga dziś gruntownej reformy.

W apelach skierowanych do Komisji Europejskiej oraz ciał doradczych organów Unii Europejskiej opisaliśmy przypadki ścigania przez władze kazachstańskie dwóch dysydentów: Mukhtara Ablyazova i Muratbeka Ketebayeva. Ablyazov i Ketebayev byli założycielami Demokratycznego Wyboru Kazachstanu, pierwszej w Kazachstanie partii o prodemokratycznym profilu i charakterze masowym. Ablyazov, będąc osobistym wrogiem obecnego prezydenta Nursultana Nazarbayeva, zmuszony był emigrować w 2011 roku do Wielkiej Brytanii, gdzie przyznano mu azyl polityczny. W 2013 roku został aresztowany we Francji na podstawie tzw. „czerwonego powiadomienia”. Astana, usiłując ściągnąć działacza do kraju, wydała za nim list gończy Interpolu. By ukryć polityczny charakter prześladowania Ablyazova oskarżono m.in. o malwersacje finansowe. Do zatrzymania Ketebayeva doszło z kolei w Hiszpanii, mimo iż legitymował się on statusem uchodźcy przyznanym mu w innym europejskim kraju – Polsce. 

W listach podkreśliliśmy, że agencje i ciała doradcze UE, takie jak Europol, CEPOL, EASO, czy eu-LISA powinny stać się pośrednikiem w rozmowach z Interpolem. Podjęcie rozmów na takim szczeblu przyczyniłoby się do rozpowszechnienia wiedzy o licznych naruszeniach mechanizmu międzynarodowej policji przez kraje niedemokratyczne. Na koniec zwróciliśmy się z prośbą o podjęcie działań i nawiązanie dialogu z władzami Interpolu oraz z krajami członkowskimi UE, takimi jak Francja, gdzie ważą się obecnie losy Ablyazova.

pobierz