Fair Trials International: Raport - Wzmocnienie poszanowania praw człowieka, wzmocnienie Interpolu © mukhtarablyazov.org

Fair Trials International opublikowała raport na temat nadużyć systemów Interpolu - międzynarodowej organizacji policji pomagającej krajowym organom ścigania.

Raport pokazuje jak Interpol jest wykorzystywany przez państwa w celu prześladowania uchodźców, dziennikarzy i pokojowych aktywistów politycznych. Pomimo zaangażowania Interpolu w obronę praw człowieka i jego neutralność, jego mechanizmy nie są na tyle rygorystyczne, by zapobiec nadużyciom, sprawiając, że niewinni są zagrożeni aresztowaniem i ekstradycją.

Materiał wideo

Zobacz raport

Fair Trials International jest organizacją pozarządową z siedzibą w Londynie, ale o zasięgu międzynarodowym. Celem organizacji jest utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu zgodnie z międzynarodowymi standardami.

 

pobierz