Human Rights Watch - Francja: Krytyk kazachstańskiego rządu potrzebuje ochrony © mukhtarablyazov.org

9 stycznia 2014 roku sąd w Aix-en-Provence we Francji zatwierdził wnioski o ekstradycję, złożone przez Rosję i Ukrainę w stosunku do byłego prezesa banku BTA i opozycjonisty Mukhtara Ablyazova. Sąd postanowił przyznać priorytet Rosji. Później francuski prokurator twierdził, że przestępstwa, które Ablyzov prawdopodobnie popełnił w tym kraju, w tym kradzieże, mają wielką skalę.

Adwokat rodziny Ablyazova poinformował Human Rights Watch, że sędziowie nie przedstawili żadnych logicznych argumentów przemawiających za podjętą decyzją. Zaznaczył jednak, że decyzje na piśmie zostaną przedstawione później. Ablyazov i zespół jego obrońców oświadczyli, że mają zamiar złożyć wniosek o kasację do sądu kasacyjnego w Paryżu.

Dowody w sprawie ekstradycji Ablyazova do Rosji i Ukrainy zostały przedstawione jeszcze 12 grudnia 2013 roku. Zespół obrońców Ablyazova opisał rozprawy jako „niezorganizowane i gwarne”, stwierdził ponadto, że świadczone ich klientowi „usługi tłumaczenia były złej jakości”.

Human Rights Watch wielokrotnie apelowała do władz francuskich o niewydawanie Ablyzova Ukrainie lub Rosji. Zgodnie z międzynarodowym i europejskim prawem w dziedzinie obrony praw człowieka, Francja jest zobowiązana do ochrony praw Ablyzova, uznanego za uchodźcę w Wielkiej Brytanii. Jej obowiązkiem jest ochrona przed ekstradycją do każdego kraju, który może wydać go Kazachstanowi, a w którym istnieje poważne zagrożenie, że będzie niehumanitarnie traktowany bądź niesprawiedliwie osądzony.

Adwokaci Ablyzova oznajmili, że na rozprawie w dniu 12 grudnia Rosja i Ukraina przedstawiły gwarancje humanitarnego traktowania Ablyazova i niewydawania go do Kazachstanu. Jednak zespół obrońców Ablyazova stwierdził, że mając na względzie istnienie realnego zagrożenia w postaci niehumanitarnego traktowania zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, a także prawdopodobieństwo przekazania Ablyazova do Kazachstanu, Francja złamie swoje międzynarodowe i europejskie zobowiązania w dziedzinie obrony praw człowieka, jeśli ich klient zostanie ekstradowany do tych krajów.

„Władze Kazachstanu nie ukrywają, że chcą by Muktar Ablyazov przebywał w więzieniu właśnie u nich”, - oznajmiła Mira Rittman, przedstawiciel organizacji Human Rights Watch na teren Europy i Azji Środkowej. „Wątpliwe jest czy dyplomatyczne gwarancje Rosji i Ukrainy – które są znane z gorzkich doświadczeń, jeśli chodzi o ekstradycje ludzi do miejsc zagrożonych niehumanitarnym traktowaniem lub stosowaniem tortur - będą przestrzegane, i czy w efekcie końcowym, Ablyazov nie zostanie przekazany w łapy rządu Kazachstanu”.

Źródło: http://www.hrw.org/news/2014/01/09/france-protect-critic-kazakhstan-government

 

pobierz