Human Rights Watch - raport za 2013 rok © mukhtarablyazov.org

Organizacja Human Rights Watch (HRW) opublikowała raport roczny za 2013 rok. W części dotyczącej Kazachstanu, HRW podkreśla, że w 2013 r. przestrzeganie praw człowieka w tym kraju uległo dalszemu pogorszeniu się: władza ogranicza wolność słowa, zgromadzeń publicznych czy też swobód religijnych, sądy podtrzymały wyroki dla uczestników tragicznych wydarzeń z grudnia 2011 r. w Zhanaozen, a stosowanie tortur dalej jest powszechne.

W raporcie opisane pokrótce zostały też prześladowania przez kazachstańskie władze przeciwników politycznych takich jak Mukhtar Ablyazov, Vladimir Kozlov, Roza Tuletaeva, Vadim Kuramshin czy też Zinaida Mukhortova.

Pełny raport dostępny jest na stronie HRW.

pobierz