Oświadczenie Międzynarodowego Biura Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności w Kazachstanie © mukhtarablyazov.org

OŚWIADCZENIE

Międzynarodowego Biura Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności w Kazachstanie

Bez względu na ciężar zarzutów stawianych Mukhtarowi Ablyazovowi na terenie Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, zdaniem Międzynarodowego Biura Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności w Kazachstanie orzeczenie sądu francuskiego o wydaniu Ablyazova pozostaje w sprzeczności z międzynarodowymi normami praw człowieka. W przypadku ekstradycji do któregokolwiek z wyżej wymienionych krajów niemożliwe jest zagwarantowanie Ablyazovowi prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia prowadzonej wobec niego sprawy przez kompetentny, niezależny i bezstronny sąd.

Rosja i Ukraina to kraje, w których sądy działając pod dyktando władz, mogą wydawać niesprawiedliwe decyzje, o czym w przekonujący sposób świadczą wyniki obserwacji prowadzonych przez naszych rosyjskich i ukraińskich kolegów — obrońców praw człowieka. Stronniczość sądów szczególnie widoczna jest w toku rozpatrywania spraw karnych o podłożu politycznym. Za przykłady takiego postępowania mogą służyć sprawy karne toczone przeciwko Mikhailovi Khodorkovskiemu i Platonowi Lebedevowi w Rosji oraz przeciwko Julii Tymoszenko na Ukrainie. Dostępne informacje pozyskanie w toku misji obserwacyjnych, prowadzonych przez organizacje obrony praw człowieka w tych krajach, sugerują ponadto, iż Ablyazov może również zostać poddany torturom.

W ciągu ostatnich 10 lat Mukhtar Ablyazov był politycznym przeciwnikiem rządu kazachskiego. Wspierał finansowo demokratyczną opozycję partii rządzącej, a także wspierał działalność mediów krytykujących system polityczny oraz organizacji publicznych wyrażających swój sprzeciw wobec reżimu. Wszystkie te elementy składają się na solidne, polityczne podstawy prześladowania Mukhtara Ablyazova przez władze Kazachstanu, które w obecnej sytuacji uniemożliwiają sprawiedliwą i obiektywną ocenę winy Ablyazova w odniesieniu do zarzutów, stawianych mu w sprawach karnych na terenie Kazachstanu.

Wydanie Mukhtara Ablyazova Rosji i Ukrainie nie wyklucza wpływu wyżej wymieniowych elementów o charakterze politycznym na bezstronność procesów sądowych w tychże krajach. Biorąc pod uwagę ścisłe partnerstwo władz Kazachstanu z władzami Rosji i Ukrainy oraz fakt zawarcia pomiędzy tymi krajami umów o ekstradycji osób podejrzanych o popełnienie zbrodni, Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności w Kazachstanie:

- poddaje w wątpliwość opinię, iż podstępowanie w tych krajach może być prowadzone w sposób uczciwy i sprawiedliwy;

- nie wyklucza, że władze Rosji i Ukrainy mogą wydać Mukhtara Ablyazova władzom Kazachstanu.

W związku z powyższym Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności w Kazachstanie oświadcza, iż wydanie Mukhtara Ablyazova Rosji lub Ukrainie jest niedopuszczalne. Kraje te nie mogą bowiem zagwarantować mu sprawiedliwego i uczciwego procesu sądowego, a ponadto istnieje realne ryzyko, iż Mukhtar Ablyazov zostanie przekazany Kazachstanowi, gdzie wobec niego stosowana będzie przemoc o podłożu politycznym.

Źródło:  Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności w Kazachstanie                                      

 

pobierz