O autorach

Strona internetowa jest administrowana przez Fundację Otwarty Dialog. Współtworzy ją również rodzina Mukhtara Ablyazova - m.in. najstarsza córka Madina Ablyazov i najstarszy syn Madiyar Ablyazov. 

Fundacja Otwarty Dialog została założona w 2009 r. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na największych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw: Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Celami Fundacji są:

• Propagowanie europejskich wartości demokracji i rządów prawa, informowanie obywateli państw, które niedawno wstąpiły na ścieżkę demokracji o przysługujących im prawach i wolnościach
• Publiczny lobbing na rzecz praw człowieka i wolności
• Programy kształcenia aktywistów społecznych z państw byłego Związku Radzieckiego
• Finansowanie i organizacyjne wsparcie inicjatyw społecznych skierowanych na realizację praw i wolności człowieka
• Organizacja niezależnych misji obserwacyjnych podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych, w szczególności w państwach leżących na obszarze byłego Związku Radzieckiego
• Organizacja i przeprowadzanie projektów analityczno-badawczych w celu ustalenia rzeczywistych problemów i determinujących je uwarunkowań społecznych w państwach znajdujących się na różnych etapach demokratycznej transformacji
• Kształtowanie opinii publicznej w państwach Unii Europejskiej w kierunku lepszego zrozumienia znaczenia kwestii praw człowieka, demokracji i rządów prawa w krajach leżących na obszarze postsowieckim

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z grantów i darowizn od osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.