Tekst wystąpienia oficjalnego przedstawiciela Prokuratury Generalnej Suindikova Nurdauleta
© mukhtarablyazov.org 21.11.2012

Jak wiadomo, w miniony poniedziałek 19 listopada bieżącego roku, Mangistauski Sąd Obwodowy rozpatrzył apelacje Vladimira Kozlova i jego obrońców od wyroku wydanego przez Aktauski Sąd Miejski w dniu 08 października 2012 roku, który dotyczył podżegania do społecznej nienawiści, nawoływania do siłowego obalenia władzy, utworzenia i kierowania zorganizowaną grupa przestępczą.

Na podstawie analizy materiałów sprawy oraz wszystkich dowodów przedstawionych przez oskarżonego i jego obrońców, wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Apelacje nie zostały uwzględnione.

W taki oto sposób uprawomocnił się wyrok Vladimira Kozlova, Serika Sapargali i Akzhanata Aminova.

Skazani mają prawo do kasacji i złożenia skargi w trybie nadzorczym na werdykt sądu.
Ze swojej strony odnotowujemy, że proces sądowy wymienionych osób odbywał się w trybie jawnym, z zachowaniem zasad wszechstronności, konkurencyjności i równoprawności stron.

Wszystkie przedstawione przez oskarżenie i obronę dowody zostały przeanalizowane przez sądy, zarówno pierwszej instancji, jak i instancji apelacyjnej.
Sapargali i Aminov przyznali się do winy i nie złożyli apelacji.

***
Tymczasem w prawomocnym wyroku sądu wydanym wobec Kozlova i innych zostało ustalone, że działalność niezarejestrowanych organizacji obywatelskich „Alga!” i „Khalyk Maydany” oraz szeregu mediów, nosiła charakter ekstremistyczny.

Przede wszystkim sąd ustalił, że ulotki i inne materiały rozpowszechniane przez członków „Algi” i „Khalyk Maydany” w mieście Zhanaozen wśród strajkujących naftowców, jak również wystąpienia przed nimi, były nakierowane na podżeganie do społecznej nienawiści i posiadały cechy nawoływania do siłowego przejęcia władzy.

Poza tym w wyroku sąd ustalił, że „koncepcyjna treść materiałów kanału telewizyjnego „K+”, portali internetowych „Stan-TV”, „Republika”, gazet „Respublika”, „Golos Respubliki”, „Vzglyad” była ukierowana na podżeganie do nienawiści społecznej.

Analiza treści audycji kanału telewizyjnego „K+”, publikacji w gazetach „Vzglyad”, „Golos Respubliki”, portali internetowych „Stan-TV”, „Republika” oraz innych materiałów wykazała fakt występowania w nich propagandy siłowego przejęcia władzy i podważania bezpieczeństwa państwa”.

Niniejsze wnioski sądu znalazły potwierdzenie w opiniach przedstawionych w szeregu ekspertyz sądowych.

Zgodnie z ustawą Republiki Kazachstanu „O przeciwdziałaniu ekstremizmowi” działalność grupy osób fizycznych w przypadku prowadzenia przez nich działalności ekstremistycznej podlega zakazowi, który jest wydany przez sąd.

Propaganda ekstremizmu stanowi podstawę do zaprzestania nadawania przez środki masowego przekazu lub rozpowszechniania produkcji środków masowego przekazu (artykuł 13 ustawy Republiki Kazachstanu „O środkach masowego przekazu”).

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego Republiki Kazachstanu (artykuł 131) prawomocny wyrok sądu jest obowiązujący dla wszystkich organów państwowych, zarówno w zakresie ustalonych okoliczności, jak i ich oceny prawnej.

Uwzględniając powyższe, w dniu wczorajszym, 20 listopada 2012 roku prokuratura w mieście Almaty zwróciła się do sądu z następującymi pozwami i wnioskami:

  • o uznanie niezarejestrowanych organizacji obywatelskich „Alga” i „Khalyk Maydany” za organizacje ekstremistyczne i wydanie zakazu prowadzenia przez nie działalności na terenie Republiki Kazachstanu;
  • o uznanie 8 gazet i 23 portali internetowych za wspólny środek masowego przekazu „Respublika” i zaprzestanie jego wydawania oraz rozpowszechniania na terenie Republiki Kazachstanu;
  • o zaprzestanie wydawania i rozpowszechniania na terenie Republiki Kazachstanu gazety „Vzglyad” i dublujących ją zasobów internetowych;
  • o zaprzestanie rozpowszechniania na terenie Republiki Kazachstanu produkcji obcego środka masowego przekazu, jaki stanowi kanał telewizyjny „К+” , a także dublujących go zasobów internetowych;
  • o zaprzestanie rozpowszechniania na terenie Republiki Kazachstanu produkcji obcego środka masowego przekazu, jaki stanowi video portal „stan.tv”.
  • O wynikach rozpatrzenia pozwów i wniosków, zostaniecie Państwo poinformowani dodatkowo.

Źródło: prokuror.kz 

 

  • Reakcje świata