Kazachstan bliżej ekstradycji oponentów politycznych z UE
© mukhtarablyazov.org 13.11.2013

7 listopada w Sąd Apelacyjny w Aix-en-Provence zdecydował, że będzie rozpatrywać rosyjski wniosek o ekstradycję Mukhtara Ablyazova równolegle z ukraińskim. Dzisiaj madrycki sąd Audiencia Nacional orzekł, że były szef ochrony Ablyazova, Alexander Pavlov może być ekstradowany do Kazachstanu. 

Francja: sprawa Mukhtara Ablyazova

Wczorajsze posiedzenie Sądu Apelacyjnego w Aix-en-Provence (obserwowane na miejscu przez przedstawicieli Fundacji), dotyczyło rosyjskiego wniosku o ekstradycję Ablyazova. W związku z gwarancjami, które złożyła strona rosyjska, wniosek ten będzie rozpatrywany równolegle z ukraińskim. Poprzedni wniosek (Rosja wnioskowała po raz drugi) nie został skierowany przez francuskie Ministerstwo Sprawiedliwości do rozpatrzenia przez sąd. Celem posiedzenia było wyznaczenie terminu pierwszej, właściwej (poświęconej kwestiom merytorycznym) rozprawy sądowej. Najprawdopodobniej będzie miała miejsce 12 grudnia 2013 roku (podczas gdy na 05.12 br. planowana jest pierwsza właściwa rozprawa dot. wniosku ukraińskiego). 

Sprawę prowadzi trzyosobowy skład sędziowski. Sędzia sprawozdawca otwierając posiedzenie zdefiniował kluczowe kwestie, na które konieczne będzie uzyskanie wyjaśnień na kolejnych etapach postępowania. Podkreślił, że sprawa rodzi wiele trudności, które wymagają dodatkowych informacji, w związku z czym nie należy spodziewać się szybkiego finału.

Wśród kluczowych kwestii zostały wskazane:
1) wystosowana prośba o wstrzymanie ekstradycji 
2) konieczność wykazania w jakim stopniu zarzucane Ablyazovowi czyny zostały popełnione w Rosji 
3) w jakim stopniu i na jakiej podstawie Rosja chce sądzić Ablyazova za przestępstwa, które miał popełnić za jej granicami 
4) istnienie w rosyjskim systemie penitencjarnym obozów pracy i możliwość narzucania więźniom przymusowych prac publicznych (zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie rozprawy, Francja prowadzi szersze rozmowy z Rosją w tej sprawie w kontekście współpracy z rosyjskim wymiarem sprawiedliwości, bo jest to praktyka, której Francja stanowczo nie akceptuje). 

Prokurator zasygnalizowała, że Francja nie może naruszać praw człowieka i stosować się do żądań Ukrainy i Rosji, jeśli w takim wypadku istnieje ryzyko ich naruszenia. 

Adwokat Mukhtara Ablyazova - Bruno Rebstock, podkreślał w swojej wypowiedzi, że:
- problemem pozostaje stosowanie aresztu i utrudnienia w kontaktach z rodziną (przede wszystkim odmowa widzenia z najmłodszym synem) 
- standardy przestrzegania praw człowieka w Rosji pozostawiają wiele do życzenia
- brak jest realnych (egzekwowalnych) gwarancji właściwego traktowania Ablyazova w Rosji 
- Konwencja Mińska, która wiąże m. in. Federację Rosyjską i Republikę Kazachstanu dopuszcza dokonanie ekstradycji z Rosji do Kazachstanu
- znane i często spotykane postępowanie władz rosyjskich, których deklaracje i zobowiązania rozmijają się z rzeczywistością.

Sam Ablyazov oświadczył, że nie wyraża zgody na dokonanie ekstradycji oraz, że nie ma nic więcej do dodania, bo jego stanowisko zostało już przedstawione przez adwokata. 

Zamykając posiedzenie, sędzia podkreślił, że teraz najbardziej istotne jest uzyskanie odpowiedzi na temat możliwych dalszych losów Ablyazova, po ewentualnym dokonaniu jego ekstradycji do Rosji. Zauważył, że Rosja udziela gwarancji, zgodnie z którymi bez zgody Francji nie będzie możliwa kolejna ekstradycja Ablyazova do kraju trzeciego oraz zaprzecza istnieniu obozów pracy przymusowej. Zwrócił także uwagę na fakt, że - podobnie jak Francja - Rosja nie ma umowy ekstradycyjnej z Kazachstanem.

Bardzo ważne ma być przedstawienie wszystkich raportów dotyczących sprawy i omawianych zagadnień oraz udział rosyjskiego prokuratura w przesłuchaniu przed francuskim sądem i uzyskanie od Rosji dodatkowych informacji koniecznych do podjęcia decyzji.

Jeśli strona rosyjska oświadczy, że na udział prokuratora w przesłuchaniu i/lub udzielenie dodatkowych informacji potrzebuje więcej czasu, termin kolejnej rozprawy może zostać przesunięty.

Hiszpania: sprawa Alexandra Pavlova

Dzisiaj hiszpański sąd Audiencia Nacional zatwierdził w ostatniej instancji ekstradycję Alexandra Pavlova do Kazachstanu. Sędziowie zagłosowali w stosunku 10:7, przeważyły głosy trzech sędziów, którzy wcześniej nie wypowiadali się w sprawie. Teraz decyzje sądu musi zatwierdzić rząd, któremu przysługuje także prawo podjęcia politycznej decyzji o niewykonaniu ekstradycji. Posiedzenie rządu w tej sprawie powinno odbyć się w ciągu kilku tygodni. W obecnej sytuacji adwokaci planują wnieść skargę na wyrok sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spodziewane jest także odwołanie w sprawie negatywnej decycji dot. przyznania azylu Pavlovowi podjętej przez w czerwcu br. 

Zdaniem m. in. Amnesty International i Fundacji Otwarty Dialog w Kazachstanie Pavlova czekają tortury i pokazowy proces.

  • Reakcje świata