La Repubblica: Zafałszowane zdjęcie Aluy
© mukhtarablyazov.org 14.11.2013

Artykuł powraca do sprawy Almy i Aluy, zwracając uwagę na zdjęcie Aluy na dokumencie wydanym przez kazachstańską ambasadę, którym posłużono się podczas jej deportacji z Włoch. Zdjęcia miało zostać podrobione w Photoshopie. 

W artykule cytuje się prawnika Madiny, który jest odpowiedzialny za sprawę wniesioną przez Madinę we Włoszech, oskarżającą kazachstańskich dyplomatów i urzędników MSW Republiki Włoskiej o pomoc w dokonaniu nielegalnej deportacji Almy i Aluy z Włoch. 

Artykuł koncentruje się wokół faktu retuszowania przez władze Kazachstanu zdjęcia, pochodzącego z paszportu Aluy wydanego przez Republikę Środkowej Afryki, do którego dostęp miała mieć tylko włoska policja. Kazachstan nie posiadał żadnych zdjęć Aluy (urodzonej w WB), w związku z tym zdjęcie najprawdopodobniej zostało zeskanowane przez pracownika włoskiej policji i wysłane do kazachów. 

  • Reakcje świata